Wij zijn ons aan het oriënteren op het aantrekken van medewerkers voor werkzaamheden in de werkvelden bewindvoering, mentorschappen en aangiften IB.  

 

Uw kennis en ervaring zijn uiteraard van groot belang.

Maar in de organisatie Adorcom worden plezier in het werk, benutten van vele jaren werkervaring, gespecialiseerde kennis, vrijheid in persoonlijke tijdsbesteding belangrijker gevonden dan het verwerven van inkomen. 

Dat heeft uiteraard effect op de vormgeving van arbeidsvoorwaarden.

Hieronder is e.e.a. wat meer uitgewerkt voor het werkveld Inkomstenbelasting.

 

U werkt zelfstandig op een tijdstip dat u zelf met de klant overeenkomt. Dit geeft u een hoge mate van vrijheid en maakt deze job uitstekend te combineren met andere bezigheden zoals: eigen onderneming, studie,  de zorg voor uw kinderen of uw parttime baan.

Onze medewerker is op freelancebasis aan ons verbonden. Wij bieden u dus geen betrekking in loondienst. Uw verdiensten hangen af van uw werkzaamheden. Door onze  beloningsstructuur is het mogelijk in een betrekkelijk gering aantal uren leuk bij te verdienen. 

Afhankelijk van de (financiële) mogelijkheden, de behoeften van de onderneming en uw persoonlijke interesses worden bij langer durende relaties mogelijkheden geboden voor studies.

 

Het woordje freelancebasis kan ook vervangen worden door tijdelijke arbeidsovereenkomst als dat beter uitkomt voor de medewerker.

De juridische vorm van de overeenkomst mag van alles zijn, op voorwaarde dat de overeenkomst 100% moet voldoet aan eisen die de wetgever er aan stelt.

 

Uw profiel

De ideale medewerker bestaat natuurlijk niet. Het is daarom ook moeilijk een profiel te duiden waar u aan dient te voldoen.

Wij hechten veel waarde aan het nakomen van afspraken en goede communicatie met onze klanten. Daarnaast is enige fiscale kennis natuurlijk op z'n minst handig.

U dient over computervaardigheden te beschikken en rijbewijs.

Correcte omgangsvormen, sociaal vaardig en een verzorgd voorkomen spreken voor zich.

 

Interesse?

Bent u na het lezen nog steeds geinteresseerd maar heeft u nog vragen? Stel deze dan bij voorkeur per mail.

Solliciteren kan door uw brief met motivatie en CV te versturen naar ons algemeen mailadres.

Wij nemen dan contact met u op.