Aangifte.

Ook in 2022 zijn wij er weer om uw aangifte Inkomsenbelasting over 2021 te bespreken, in te vullen en te versturen.

Wij verzorgen belastingaangiften voor particulieren en ondernemers. 

Voor de aangiften Inkomstenbelasting is ons uitgangspunt:

    -  we doen gewoon alles wat nodig is.

    -  tegen een vaste prijs.

 

Voor een echtpaar € 112,00 incl . BTW. 

Zelf brengen of mailen korting € 26,00.

 

Voor een alleenstaande € 82,00 incl. BTW.

Zelf brengen of mailen korting € 26,00. 

 

We werken met professionele software waardoor wij uw DigiD-code niet nodig hebben. Heeft u wat vragen over uw relatie met de Belastingdienst, bel of mail ons even en we gaan er mee aan de slag.

 

Onze cliënten wonen in Leeuwarden en Harlingen, en wat daar in een brede strook tussen woont, maar soms ook elders in het land.

Met de digitale communicatiemogelijkhedenis vandaag de dag is dat geen probleem meer. 

 

Uitstel regeling.

Wij kunnen voor u uitstel aanvragen. 

We hebben alleen nodig:

- uw BSN-nummer

- uw geboortedam

- uw naam, adres en woonplaats

- uw telefoonnummer 

Uw heeft dan 1 jaar de tijd om uw gegevens voor de aangifte bij elkaar te zoeken.

 

Postadres.

U kunt ons uw papieren jaaropgaven, jaaroverzicht bank, aanslag WOZ, hypotheekgegevens enzovoorts en dergelijke per post toezenden.

Adorcom Bwv BV, Herenwaltje 4, 8861 SZ Harlingen.

 

Voor nieuwe cliënten.

Desgewenst komen wij de documenten bij u thuis kopiëren.

Bel het algemeen nummer of stuur ons een mail met uw telefoonnummer.

In verband met Corona heeft heeft dit fysiek contact niet onze voorkeur, we zullen dan wat nauwkeuriger afspraken maken over de gang van zaken bij dat kopiëren.

 

Mail.

U kunt uw papieren inscannen en ons mailen.

e.nieveen@adorcom.nl

U krijgt dan de aan de Belastingdienst verzonden aangifte plus factuur

met € 26.- korting voor het doen van 1 aangifte per mail terug.

 

Kopie met mobiele telefoon.

U kunt met uw mobiele telefoon (of tablet) van de papieren ook foto's maken en die als bericht naar ons mobiele nummer sturen.

Controleer voor verzenden of de foto's leesbaar zijn.

Ons mobiel nummer 06 505 303 62.

Aangifte en factuur (met € 26 voor 1 aangifte korting) krijgt u dan via dezelfde weg terug.

 

Wij doen aangifte met door de Belastingdienst goedgekeurde software waarbij de data-uitwisseling is beveiligd met overheidscertificaten. Wij hebben uw DigiD-code niet nodig.

Met onze software kan ook - na uw verleende toestemming - de vooraf de door de Belastingdienst ingevulde aangifte opgevraagd worden. 

Handig als u jaaropgaven kwijt bent. 

 

 

 
What do you want to do ?
New mail